تولیدکننده تخصصی کارتن میوه جهت صادرات

صنایع بسته بندی نکوکارتن مفتخر است که اولین تولیدکننده تخصصی کارتن میوه در سطح کشور می باشد.
کارتن , کارتن میوه , کارتن صادراتی , کارتن گوجه , کارتن کلم , کارتن فلفل دلمه ای ,
مشاهده آگهی: تولیدکننده تخصصی کارتن میوه جهت صادرات